Już po raz trzeci P.I.W.O. zagości na budynkach akademików w Czechach. W ramach konkursu organizowanego przez portal Kolej Roku (Akademik Roku) odbędą się pokazy w Brnie, Czeskich Budejowicach oraz Pradze. Terminy pokazów:
– 16 kwietnia 2014r – akademik pod Pałacowym Wzgórzem w Brnie
– 22 kwietnia 2014r – akadamik Cztery Dwory w Budejowicach
– 24 kwietnia 2014r – akademik Wołga w Pradze

Zapraszamy do odwiedzin strony konkursu oraz profilu na Facebooku